Urun Pikir Oleh Ribut Achwandi

oleh -

Urunan pikiran kuwi padha ibarate urunan nggo mangan bareng-bareng. Salah siji kebutuhane ya wadah sing kanggo madahi apa-apa sing bakal diurunke. Lha sing jenenge wadah kuwi sakdenese ora duwe kuwasa apa-apa kejaba nampani, nampung apa bae sing diurunke. Ora nyawang sapa sing urun, ora nyawang gedhe cilike sing diurunke. Kabeh mesthi bakal ana manfaate. Wong mengkone ya bakal kanggo bareng-bareng.

Saiki, nek sing dadi wadah kuwi njur duwe kuwasa, kuwi tegese wis alih fungsi, alih peran. Wis ora bisa ditegesi dadi wadah maneh. Nanging wis ana sing nyampuri urusane wadah kuwi mau.

banner 740x140

Contone ngene, sing jenenge mangkok kuwi wadah. Bisa diisi bakso, bisa bae diisi es cendol dawet. Nek diisi bakso berarti butuhe disesuekna karo bahan-bahan nggo gawe bakso. Nek diisi es cendol ya butuhe bahan-bahan nggo gawe es cendol. Kena bae ora komplit. Sing penting bisa dirasake, bisa dipangan. Bakso utawa es cendole mau dipangan tetep rasane bakso utawa es cendol. Lha nek nganti mangkok kuwi nggo nyrampang sirah berarti mangkoke ana sing ngobahke. Sing dirasake lara sing sirah sing kena antemane mangkok mau.

Dadi, ngono kuwi sing jenenge urunan. Wadah dadi wadah. Sing diurunke padha ditrima. Terus bareng-bareng dirasake. (*)

banner 340x110