Rayahan Uman by Ribut Achwandi

oleh -

Ora uman ora mapan
Ora mapan ora mangan
Akhire pangan-panganan
Merga karep duwe papan
Papane padha dipangan
Turah siji dinggo rayahan

Jaman jamane jaman
Adu sekti kelangan gaman
Mulan padha nganggo ageman
Ora itung awak ngligan
Malah saya aleman
Rumangsa gagah iman
Nganti lali urip brayan
Sakteruse mung cangkeman
Nyuding sapa bae tanpa kamanungsan

banner 740x140

Pekalongan, 20 September 2019

banner 340x110