Kontrakan by Ribut Achwandi

oleh
banner 340x110 banner 340x150

Malam ini Kang Kadir tiba-tiba datang ke rumah. Dia kali ini berkisah tentang seorang kawannya yang baru saja pindah rumah kontrakan. Katanya, masa kontrakan rumahnya sudah habis. Tetapi, kawan yang ia ceritakan itu rupanya punya kebiasaan yang kurang menyenangkan. Yaitu, selalu menjelek-jelekkan rumah kontrakan yang ia kontrak sehabis masa kontraknya selesai. Itu yang cukup disesalkan Kang Kadir.

Tersebab itu, Kang Kadir lalu berpesan pada saya, “Drun, sakelek-eleke omah kontrakan, kuwi kabeh gumantung sapa sing manggoni. Dudu sing nduwe omahe. Nek sing manggoni omah kontrakan kuwi gelem ngrumat omah ya bakal dadi apik. Nek sing manggoni kuwi ora open ya omahe bakal dadi elek. Ora kepenak dipanggoni.”

banner 740x140

“Tapi kan nyatane ngono, Kang. Omah sing dikontrakake kuwi biasane ora pati mbetahi, Kang?” sergahku.

“Hush! Kowe kuwi dikandhani kok mbantah. Sek to Drun… sek. Ngene. Sing marakake ora betah kuwi kan rasamu. Dudu omahe, Drun. Omah kuwi ming piranti. Piranti kanggo awake dhewe kuwi iyup-iyup. Piranti ben awake dhewe kuwi ora kepanasen, ora kudanan. Ora kademen nalikane hawane adem. Mula, kudune ya disyukuri. Merga Gusti Pengeran ngersakake awake dhewe bisa duwe panggonan nggo ngiyup raketang ming sawetara wektu. Umpama ana sing ora beres, kaya gendheng bocor, saluran mampet, talange sengkleh, iku wis dadi wajibe dhewe melu ngrumati. Dudu njur ngelek-elek omahe. Menawa ora kuwat ngrumati, ya diomongna marang sing duwe omah. Sapa ngerti gelem melu ndandani. Ngono, Drun,” jelas Kang Kadir.

Aku hanya mengangguk.

“Nah, semono uga ning urusan panguripan iki, Drun. Urip kuwi ming ngontrak. Lamun kelakon awake dhewe pindah kontrakan, becike ora ngelek-elek barang sing wis dikontrak,” lanjut Kang Kadir.

“Ning saiki akeh sing ngono kuwi, Kang. Pindah panggonan, njur panggonane sing mbiyen dielek-elek. Diomong-omongna ning ngarepane wong akeh. Rumangsa awake dhewe kuwi resik. Rumangsa awake dhewe kuwi becik. Padahal, durung karuan mbesok apa ya bakal kaya ngono terus. Piye, Kang mungguhmu?” tanyaku.

Kang Kadir terkekeh. Lantas bilang, “Ya ngono kuwi napsune manungsa. Nemu barang anyar njur sing lawas disia-sia njur dicacat. Lali, yen ora ana barang sing lawas kuwi deknen bisa nemu barang sing anyar. Mula, apa wae sing ditemu kuwi, mbok ya disyukuri, Drun. Elek apa apik kuwi ming ukuran ning mripate menungsa. Ning ngarsane Gusti Pengeran, awake dhewe apa weruh? Ora, Drun. Ora. Wong kabeh kuwi ya ciptaane Gusti Pengeran. Kabeh kuwi wis dikersakake dening Gusti Pengeran, Drun. Mula, aja sepisan-pisan ngelek-elek apa wae sing wis mbok trima ana ing ndunya iki.”

“Kang, tumben sampeyan mendingan waras? Nembe mangan apa sampeyan?” celatukku.

“Mangan angin, Drun! Ndi kopine?!” seloroh Kang Kadir.

salam #ndleming

banner 340x140 banner 340x140